card
Фтор шүдний цоорол өвчнөөс хамгаалдаг уу?

Фтор шүдний цоорол өвчнөөс хамгаалдаг уу?

Фтор шүдийг цоорлоос хамгаалдаг уу?

Дэлгэрэнгүй
Шүд цэвэрлэгээ гэж юу вэ?

Шүд цэвэрлэгээ гэж юу вэ?

Эмч танд мэргэжлийн шүд цэвэрлэгээ хийлгэхийг зөвлөсөн үү?

Дэлгэрэнгүй